Mevzuat

Mevzuat

 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ GENELGESİ

 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÖREV HAYVANI KULLANIMI 23 NOLU GENELGE

 680 SAYILI K.H.K'NIN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER

EMİR YAZILARI

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI-EMİR YAZI

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI KONULU EMİR YAZI