Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Site Yönetimi Kapsamında ;
Yönetim Planına göre hizmet verilmesi,
Yıllık İşletme projesinin hazırlanması ve yönetime sunulması,
Karar defterinin tutulması,
Genel kurul ’un yapılması (Davet, gündem maddelerinin tespiti, toplantının sonuçlandırılması, maliklere tebliği)
Her çalışanın görev tanımlarının ve iş planlarının yapılması,
Gelir ve gider belgelerinin muhasebesi ve her zaman denetleme hazır tutulması,
Aidatların toplanması ve takibi,
Maliklerin kayıtlarının tutulması, güncellenmesi
Her türlü muhasebenin tutulması,
Her ay yapılan, devam eden ve yapılacak işler ile gelir gider durumunun yönetime sunulması,
Sitenizin daha huzurlu ve mutlu bir yaşam için alınması gereken önlemler, yapılması gereken işler v.b. hususlarda yönetime danışmanlık yapmak