Yenileme Eğitimi

Yenileme Eğitimi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Görevlisi (Ö.G.G.) kimlik kartına sahip olan kişilerin güvenlik sektöründe çalışabilmeleri için 5 yılda bir eğitimlerinin yenilenmesi gerekmektedir.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliği 19.Maddesine göre; Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre için geçerlidir. Yenileme eğitimi, kişinin sertifika süresinin dolmasına altı aydan kısa bir süre kalmışsa mutlaka alınması gerekmektedir. Yenileme eğitiminin kişinin kimlik kartında belirtilen bitiş tarihinden önce alınmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sertifikanın geçerlilik süresinin bitiş tarihinden önce alınan eğitimler kişinin eski kimliğinin bitiş tarihinden başlamaktadır. Bu nedenle yenileme eğitiminin erken alınması herhangi bir hak kaybına neden olmaz. Eğer özel güvenlik kimliği 5 yıl ve daha uzun süre yenilenmez ise yeniden temel eğitim alınması gerekmektedir. 

Özel güvenlik çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu,adli sicil kaydı ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Yenileme Eğitim; Silahlı Eğitim için 60 saat, Silahsız Eğitim için 40 saattir. 


YENİLME EĞİTİMLERİ İÇİN GÜNDÜZ VE GECE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

Yenileme Eğitim Programı

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 10 Saat
Güvenlik Tedbirleri 10 Saat
Güvenlik Sistem ve Cihazları 3 Saat
Temel İlk Yardım 4 Saat
Yangın Güvenliği ve Tabii Fel. Müdahale Tarzı 3 Saat
Etkili İletişim 8 Saat
Kalabalık Yöntemi 5 Saat
Kişi Koruma 3 Saat
Genel Kollukla İlişkiler 4 Saat
Silah Bilgisi ve Atış 10 Saat