Çevre Yönetim Politikamız

ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ


Gezen Grup, öncelikle insanı ve doğayı esas alan bir üretim anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gezen Grup İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Politikamız, her yıl Müdürlerimiz tarafından gözden geçirilir, güncellenir ve onaylanır. 

Enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele ilgili taahhütlerimizi içeren bu politika ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ile bağlantılıdır.